En god oplevelse på Præventionsklinikken


Hvert år træder omkring 1.700 borgere fra Region Hovedstaden ind af døren til Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik.

Klinikken ligger på Lergravsvej nr. 57 på Amager tæt på Øresund Metrostation. Og selv om det 12 mand store personale består af uddannede speciallæger og sygeplejersker – seks af hver – ligner den ikke en almindelig lægekonsultation.

Åben og afslappet stemning
En af forskellene er, at de, der bruger klinikken, typisk ikke er syge. De henvender sig for at finde frem til en præventionsform, der kan give dem et tilfredsstillende og afslappet sexliv uden frygt for graviditet.
En anden stor gruppe er de unge, der gerne vil undersøges for en sexsygdom - enten som screening eller fordi de har haft usikker sex.

- Folk synes, det er trygt og afslappet at komme her. Det drejer sig ikke om klienter, som sidder og hoster med influenza eller halsbetændelse eller har forstuvet hånden. Der er en helt anden sygdomsfri stemning her, forklarer klinikkens leder, overlæge Charlotte Wilken-Jensen, der af princip aldrig går med hvid kittel, når hun er på arbejde i klinikken.

Den første kontakt med klinikken er typisk en telefonopringning til de dygtige sekretærer/sygeplejersker. De vil og kan - udover at give tider - rådgive, oplyse og trøste, hvis den, der ringer, er bekymret og usikker.
En del af telefonhenvendelserne ender med, at den, der henvender sig, får tid i klinikken, mens andre får de råd og svar, de efterspurgte, og derfor ikke behøver møde op på klinikken.
Sygeplejerskerne får efterhånden stor erfaring og viden om prævention og sexsygdomme, og sygeplejersker og læger supplerer hinanden godt.

- Det betyder ikke, at de, der kommer, ikke kan være nervøse. Hvis man for eksempel for første gang skal have lagt en spiral, kan man være døden nær af skræk. Så før, vi når til, at spiralen skal lægges, får folk en grundig information om, hvordan det foregår og muligheden for lokalbedøvelse (som de fleste aldrig har hørt om). Ved at bruge god tid på det, bliver selve proceduren afmystificeret, og bagefter hører vi igen og igen ”Var det virkelig det hele? Tænk det har jeg gået og været så bange for.”, siger Charlotte Wilken-Jensen og tilføjer:

- Folk kan også være urolige for p-piller og andre præventionsformer på grund af de mange myter, der florerer. Derfor bruger vi megen energi på at aflive myter og give konkret, saglig information, så fordelene, ulemperne og mulighederne ved de forskellige præventionsformer beskrives nuanceret.

På den måde kan stemningen på klinikken og måden at omgås brugerne ses som en konkretisering af mange af de principper og mål, Sex & Samfund generelt arbejder for som for eksempel seksuel trivsel og ingen sexsygdomme.

- Vi møder folk uden fordomme og løftede pegefingre. Vi tager udgangspunkt i de enkeltes seksuelle vaner i vores rådgivning, så selv om de måske kommer med noget ubehageligt, kan det godt blive en god oplevelse, understreger Charlotte Wilken-Jensen.

Eksperter i sexsygdomme og prævention
Det er dog først og fremmest Charlotte Wilken-Jensens og de andre ansattes viden omkring sexsygdomme og prævention, som får brugerne til at besøge klinikken.

- Vi er fageksperterne. Vi kan præventionsformerne ud og ind, kender alle grænsetilfældene og har en kæmpe erfaring lige på det område. Det har de fleste praktiserende læger ikke, og det mærker de, der kommer her, og det kan de bruge. Brugerne roser os for vores specialviden, for vores engagement og for vores erfaring med at finde lige den rigtige prævention til den enkelte bruger.

 - Vi lægger også megen vægt på, at præventionsrådgivningen er en 100 procent individuel rådgivning. Den metode, der er god for den ene kvinde, passer måske ikke til den anden- uanset om det som udgangspunkt er en god metode. Ud over den faglige viden og empatien er der således masser af psykologi i præventionsrådgivningen. En anden ting, vi lægger vægt på, er humoren. Det skal være sjovt og sexet – det er jo det, det går ud på, siger Charlotte Wilken-Jensen og fortsætter: 

- Endelig tæller det med, at det nogle gange kan være svært at diskutere den slags intime ting, med den læge, som man selv og måske også ens forældre har haft, siden man var lille. Her kan vi tilbyde en anden form for anonymitet, forklarer Charlotte Wilken-Jensen.

Kvinde-klinik
Selv om klinikken er åben for både mænd og kvinder, er der en massiv overvægt af sidstnævnte blandt brugerne. Ikke mindre end 97 procent af brugerne er således kvinder, og det afspejler sig også i de ydelser, som klinikken leverer.

- Vores største aktivitet er uden sammenligning oplægning af spiraler – især på kvinder, der endnu ikke har født. P-pillerne får mange kvinder hos deres egen læge, mens de kommer til os for at få lagt spiraler op, fordi vi har stor erfaring med det.

- De nyere præventionsformer som p-ring, p-stav og p-plaster bliver til gengæld ikke brugt så meget sammenlignet med p-piller og spiral, men forbruget er stigende. Her har vi også god gavn af vores specialviden og erfaring. Det er nemlig sikrere med hensyn til graviditet at bruge en præventionsform, man ikke skal huske hver dag
, fortæller Charlotte Wilken-Jensen.

Udsatte grupper
Præventions- og Rådgivningsklinikken er åben for alle, men man fokuserer på at være et tilbud til særlige målgrupper. Det gælder for eksempel kvinder med anden etnisk minoritetsbaggrund, helt unge piger, prostituerede og borgere, hvis egen læge ikke lægger spiral på kvinder, der ikke har været gravide, eller har religiøs/moralsk modstand mod at henvise kvinder til abort.

Cirka 75 procent af klinikkens brugere er således fra ”udsatte grupper”. Heraf har omkring 20 procent af brugerne etnisk minoritetsbaggrund, og 4 procent under 16 år.

- Vi vil gerne blive bedre til at nå de helt unge piger også pigerne med etnisk minoritetsbaggrund. Hvis vi med en god forebyggelsessamtale kan forhindre, at en ung kvinde senere skal igennem en abort, er megen smerte undgået, siger Charlotte Wilken-Jensen.

Hun glæder sig over, at der igennem de sidste par år har været et fortsat fald i antallet af provokerede aborter i Hovedstadsområdet.

- På den måde føler vi, at vi alt andet lige har bidraget positivt til udviklingen. Men det må ikke blive en sovepude. Tallet kan komme endnu længere ned, slutter Charlotte Wilken-Jensen.